top of page

AngDepartamento ng Edukasyong Multilingguwal nagbibigay ng pagsasanay at suporta sa mga site ng paaralan sa pagtukoy, pagtatasa, at pagsubaybay sa mga nag-aaral ng Ingles. Nagbibigay din kami ng pagsasanay at suporta sa aming Dual Language Programs at Biliteracy Pathways. 

new_logo-hd-transparentMLED.png

MISYON

Lahatmga estudyante ng San Diegoay magtatapos nang may mga kasanayan, motibasyon, pagkamausisa, at katatagan upang magtagumpay sa kanilang pagpili ng kolehiyo at karera upang mamuno at makilahok sa lipunan ng bukas. 

PANANAW

English Learners ganap at makabuluhang ma-access at makilahok sa isang dalawampu't isang edukasyon mula sa maagang pagkabata hanggang grade dose na nagreresulta sa kanilang pagkamit ng mataas na antas ng kasanayan sa Ingles, karunungan sa mga pamantayan sa antas ng baitang, at mga pagkakataong bumuo ng kasanayan sa maramihang wika. 

SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT

18,138

MGA NAG-AARAL NG INGLES

19,485

SEAL NG BILITERACY RECIPIENTS

70

MGA WIKA NA BINASA

bottom of page