top of page

Mga Programa sa Pagtuturo

Ang mga programa sa pagkuha ng wika ay mga programang pang-edukasyon na idinisenyo upang matiyak na ang pagkuha ng Ingles ay nangyayari nang mabilis at epektibo hangga't maaari, at upang magbigay ng pagtuturo sa mga English Learners batay sa mga pamantayang pang-akademikong nilalaman na pinagtibay ng estado, kabilang ang mga pamantayan ng English Language Development (ELD). Lahat ng mag-aaral na kinilala bilang English Learners ay awtomatikong inilalagay sa Structured English Immersion (SEI) Program. 

Image by Kenny Eliason

elementarya

Structured English Immersion (SEI) Program: Isang programa sa pagkuha ng wika para sa mga nag-aaral ng Ingles kung saan ang lahat ng pagtuturo sa silid-aralan ay ibinibigay sa Ingles, na may kurikulum na idinisenyo para sa mga mag-aaral na nag-aaral ng Ingles. Sa pinakamababa, ang mga mag-aaral ay inaalok araw-araw na Designated English Language Development (ELD) at access sa grade level academic subject matter content sa pamamagitan ng Integrated ELD upang muling ma-classify sa Fluent English Proficient. Ang lahat ng paaralan ay kinakailangang magbigay ng SEI program para sa mga mag-aaral. English Language Development (ELD) standards-based Designated and Integrated ELD instruction ay isang bahagi ng Universal Supports para sa lahat ng English learners sa ilalim ng Multi-Tiered System of Supports at isinasama ang mga prinsipyo ng Universal Design for Learning (UDL)._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

Pangalawa

Ang pagtuturo ng mag-aaral ng Ingles sa San Diego Unified School District ay batay sa isang matibay na teoretikal na pundasyon na naiimpluwensyahan ng kasalukuyang pananaliksik sa teorya ng pagkatuto ng sociocultural. Ang pangunahing prinsipyo ng teoryang sosyokultural ay ang pangunahing pag-unawa na ang pagkatuto ng wika ay nagaganap sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayang panlipunan. Upang mabuo ng mga mag-aaral ang wikang kinakailangan upang maging mahusay sa akademya, kailangan nilang makisali sa may layuning binalak na mga pakikipag-ugnayan na nagtataguyod ng pag-unlad ng akademikong wika.

 

 Lahat ng English Learners na naka-enroll sa mga sekondaryang paaralan ay inilalagay sa isang itinalagang ELD (dELD) na kurso._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfD58d_ Ang mga ito ay nagbibigay ng dedikadong nilalamang pang-akademiko sa mga kursong teach na nakalaan sa oras na ito. .  Ang pagtuturo na ito ay batay sa Mga Pamantayan ng CA ELD. Ang paglalagay ng kurso ay batay sa antas ng kasanayan sa Ingles ng bawat mag-aaral na tinutukoy ng Initial o Summative ELPAC pati na rin ng kanilang EL typology.  Bilang karagdagan sa itinalagang kursong ELD na ito, lahat ng mga mag-aaral ay tumatanggap ng Integrated ELD sa bawat isa sa kanilang mga pangunahing klase ng nilalaman upang makapagbigay ng makabuluhang access sa mga pamantayan ng nilalaman ng grado.  Sa ibaba makikita mo ang mga opsyon sa kurso para sa itinalagang ELD.

1

Wikang Ingles 
Pag-unlad (ELD)

(ELD) Ang mga kurso ay idinisenyo para sa mga English Learners na bagong enroll sa paaralan sa United States at nasa Umusbong at Lumalawak na antas ng kasanayan.

2

Pag-unlad ng Akademikong Wika (ELD/ALD)

(ELD/ALD) na mga kurso ay idinisenyo para sa mga Long Term English Learner at mga estudyanteng nasa panganib na maging Long Term English Learner. Ang mga mag-aaral na naka-enroll sa ELD/ALD ay naka-enroll din sa isang grade-level na kurso sa English.

bottom of page