top of page

Mga programa

TK Picture.jpg

Universal transitional kindergarten is a new grade level preceding kindergarten and it is open to all students turning 4 by September 1st.

Remote Learning

One-Way Language Immersion

Tinutukoy bilang One-Way Immersion Programs.


Idinisenyo para sa mga mag-aaral na nagsasalita ng Ingles upang makakuha ng pangalawang wika.

Nag-iiba ang mga ito sa intensity at istraktura ayon sa modelong ipinatupad.

Teacher and Student

Two-Way Language Immersion

Pinagsasama ang dalawang modelo ng edukasyon sa wika: para sa mga nagsasalita ng English lang at a bilingual maintenance modelo para sa English Learners.

 

Natututo ang mga mag-aaral mula sa isa't isa at sumusuporta sa pagkuha ng pangalawang wika ng isa't isa. 

Paunlarin ang linguistic at akademikong kakayahan sa dalawang wika; kanilang sariling wika at isa pa.

Taking Notes in Class

One-Way Developmental Bilingual Biliteracy

Binubuo ng mga EL na nagsasalita ng Espanyol (maaari ding lumahok ang mga mag-aaral sa IFEP at RFEP).

Bumuo ng mataas na antas ng akademikong kasanayan sa pangunahing wika ng mag-aaral, kasabay ng pag-unlad ng wika at mga kasanayang pang-akademiko sa pangalawang wika (Ingles). 

Smiling Student in Lecture

Secondary Dual Language Pathways

  • DAAN NG DUAL WIKA SA MIDDLE SCHOOL:
    Ang mga Middle School DL pathway program ay nag-aalok ng coursework na sumusuporta sa mga elementary DL program. Ang mga kurso sa nilalaman tulad ng Araling Panlipunan at/o agham ay itinuturo sa kaukulang target na wika. 

  • HIGH SCHOOL DUAL LANGUAGE PATHWAY:
    Ang mga High School DL pathway program ay nag-aalok ng coursework na nagpapatuloy sa mga DL program. 
    Ang mga kurso sa nilalaman tulad ng Araling Panlipunan at/o agham ay itinuturo sa kaukulang target na wika. Ang mga estudyante ay may pagkakataong makatanggap ng CA State Seal of Biliteracy.

HIGH SCHOOL DUAL LANGUAGE PATHWAY:


High School DL pathway programs offer coursework that continues DL programs with a fourth-year world language course such as Spanish 7/8 or Spanish Language AP. Students have the opportunity to receive the CA State Seal of Biliteracy.

Dual Language Programs Map

Magrehistro para sa mga paparating na pagsasanay

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Veronika Lopez-Mendez

Director, Dual Language

vlopez-mendez@sandi.net

Sylvia P. Ulloa

Program Manager, Dual Language

sporras@sandi.net

Martha Osuna-Jacinto

Instructional Coordinator, Dual Language 

mosuna@sandi.net

Ang aming koponan.

IMG_0538_edited.jpg

Alejandra Gomez

DL Resource Teacher

agomez@sandi.net

Copy of logo-hd-transparent.png

Cristina Cordova

DL Resource Teacher

cjaramillo@sandi.net

Nuri Vargas_edited.jpg

Nuri Vargas

DL Resource Teacher

nvargas@sandi.net

bottom of page