top of page

Dual Language Team.

Ang aming Dual Language Team ay binubuo ng 4 na mapagkukunang guro at isang program manager. Nagbibigay ang pangkat ng suporta sa pagtuturo ng maliit na grupo sa mga napiling site. Nagbibigay kami ng propesyonal na pag-unlad, mga mapagkukunan, at mga tool upang matulungan ang mga paaralan na bumuo ng matagumpay na mga programang DL na nakabatay sa pananaliksik. Nag-aalok kami ng regular na pakikipagtulungan at mga pagkakataon sa networking para sa mga administrator ng DL na magbahagi ng pinakamahuhusay na kagawian at karanasan.

bottom of page