top of page

Koponan ng Pagsunod.

Responsable ang aming team sa pagsunod sa pagtiyak na sumusunod ang aming organisasyon sa mga regulasyon ng pamahalaan — lokal, estado, at pederal. Nagbibigay din sila ng patnubay, suporta, at pagsasanay sa mga team site ng paaralan upang matugunan ang mga itinatag na alituntunin na may kaugnayan sa pagtuturo sa aming mga multilingguwal na nag-aaral. 

bottom of page