top of page

DISCLAIMER SA PAGSASALIN

Ang opisyal na teksto ay ang Ingles na bersyon ng website. Ang anumang mga pagkakaiba o pagkakaiba na ginawa sa pagsasalin ay hindi nagbubuklod at walang legal na epekto para sa mga layunin ng pagsunod o pagpapatupad. Kung may anumang mga tanong na lumitaw na may kaugnayan sa katumpakan ng impormasyong nakapaloob sa isinalin na website, sumangguni sa English na bersyon ng website, na siyang opisyal na bersyon.

Love the World
bottom of page