top of page

Tài nguyên

Bộ phận dịch thuật

Bộ phận Phiên dịch cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu phiên dịch cho các cuộc họp phụ huynh và các sự kiện khác chỉ được tổ chức vào buổi tối. Vui lòng sắp xếp sớm. 

Đăng ký để cập nhật

Tham gia danh sách email của chúng tôi và có quyền truy cập vào các bản cập nhật quan trọng.

Cảm ơn đã gửi!

bottom of page