top of page
Old Globe

Ngôn ngữ thế giới

Học khu Thống nhất San Diego cam kết cung cấp các cơ hội ngôn ngữ cho tất cả học sinh. Học khu công nhận rằng ngoài việc chuẩn bị sẵn sàng về mặt học thuật và hoàn toàn thông thạo tiếng Anh, tất cả học sinh đều có lợi khi thông thạo một ngôn ngữ khác. Vị trí địa lý của San Diego, cũng như sự đa dạng về thành phần học sinh của Học khu, khiến việc học ngôn ngữ trở nên quan trọng hơn nhiều. Để hỗ trợ điều này, Học khu đã tạo cơ hội học ngôn ngữ cho tất cả học sinh thông qua nhiều lộ trình K-12 bao gồm: 

 

  • Chương trình đọc viết song ngữ

  • Các Chương Trình Hòa Nhập Ngôn Ngữ và Song Ngữ

  • Chương trình nâng cao ngôn ngữ

  • Các chương trình và khóa học Ngôn ngữ Thế giới bắt đầu từ lớp 7 cho mỗi trường trung học.

  • Giao tiếp bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

  • Có được Kiến thức và sự hiểu biết về các nền văn hóa khác.

  • Kết nối với các lĩnh vực khác và thu thập thông tin. 

  • Phát triển cái nhìn sâu sắc về bản chất của ngôn ngữ và văn hóa. 

  • Tham gia vào các cộng đồng đa ngôn ngữ ở nhà và trên toàn thế giới.

The district currently offers world language programs and courses in 9 languages.​

Beginning with the Class of 2016, SDUSD students are expected to demonstrate proficiency in English and a language other than English.

Graduation credit may be granted for coursework taken at District-approved independent world language schools outside the regular school day or school year.

Chương trình ngôn ngữ thế giới

Chào mừng khách truy cập vào trang web của bạn bằng phần giới thiệu ngắn gọn, hấp dẫn.

Nhấp đúp chuột để chỉnh sửa và thêm văn bản của riêng bạn.

2023 Bea Gonzalez Biliteracy Scholarship Application

For Graduating Multilingual High School Students

Đội của chúng tôi.

Planet Made of Plastic

Tài nguyên

bottom of page